Mai­Kupon

ÁLLANDÓ JOGBIZTONSÁG – JOGVÉDELEM :ÖN, a CSALÁDJA és a VÁLLALKOZÁSA számára 40% kedvezménnyel!Az Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület .

Add meg e-mail címedet is és visszajelzést küldünk Neked, ha megismételjük az akciót vagy más, hasonló ajánlatunk van!Kérem, gondolja meg, hogy ebben a válság sújtotta, nehéz gazdasági időszakban, mennyire fontos Önnek, Családjának és Vállalkozásának a jogbiztonság! Dr. Sztrilich András Péter egyéni ügyvéd és munkatársai által vezetett Irodánk - az EMEJÖE-vel szoros együttműködésben - az Ön személyére, családjára, vállalkozására szabott,állandó jogbiztonságot-jogvédelmet nyújtó, felelősség teljes jog- és könyvelés-csomag szolgáltatással áll az EMEJÖE tagjai rendelkezésére.Ezen tagsági csomagok az alább "extraként" felsorolt, egyes csomagokba szabadon választható szolgáltatásokkal alakíthatók valóban egyedivé, személyre szabottá. A csomagokban szereplő egyes szolgáltatások önállóan nézve igen kedvező ellenértékűek a piacon lévő, általános díjakhoz viszonyítva:

A 6 munkavállalói / közalkalmazotti csomag:

Általános Bronz csomag:
- Kedvezményes ár: 2.125.-/hó - 25.500.-/év,
- Eredeti ár: 3.542.-/hó - 42.504.-/év.
- Tartalmaz: havi 1x-i jogi tanácsadás, évi 2db hivatalos beadvány (NAV, OEP, Ántsz,
Okmányiroda, Földhivatal, keresetlevél, stb.), évi 1x képviselet (hivatal,rendőrség, bíróság),
állandó készenlét sürgős jogszolgáltatás igénye esetére (telefonos 0-24 órás telefonon történő
jogi tanácsadás szolgáltatás)
Ezüst csomag:
- Kedvezményes ár: 4375.-/hó - 52.500.- /év,
- Eredeti ár: 7292.-/ hó - 87.504.-/ év.
- Tartalmaz: havi 2x tanácsadás-konzultáció, évi 4 beadvány, évi 2x képviselet (első-,
másodfok), telefonon történő jogi tanácsadás szolgáltatás.
Arany csomag:
- Kedvezményes ár: 6875.-/hó - 82.500.-/év,
- Eredeti ár: 11.458.-/hó - 137.496.-/év.
- Tartalmaz: havi 3x tanácsadás, évi 6 beadvány, évi 3x képviselet, telefonon történő jogi
tanácsadás szolgáltatás.
Platina csomag:
- Kedvezményes ár: 13.125.-/hó - 157.500.-/év,
- Eredeti ár: 21.875.-/hó - 262.500.-/év.
- Tartalmaz: havi 4x tanácsadás, évi 8 beadvány, évi 4x képviselet, telefonon történő jogi
tanácsadás szolgáltatás + 1 személyre szabott egyéb nem várt jogi probléma megoldása a
felsoroltak közül,.
Gyémánt prémium-csomag:
- Kedvezményes ár: 18.750.-/hó - 225.000.-/év,
- Eredeti ár: 31.250.-/hó - 375.000.-/év.
- Tartalmaz: havi 5x tanácsadás, évi 10 beadvány, évi 5x képviselet, telefonon történő jogi
tanácsadás szolgáltatás + 2 személyre szabott egyéb nem várt jogi probléma megoldása a
felsoroltak közül,.
Privát csomag:
- Kedvezményes ár: 62.500.-/hó – 750.000.-/év,
- Eredeti ár: 104.167.-/hó - 1.250.004.-/év.
- Tartalmaz: Gyémánt csomag + állandó, teljes körű saját ügyintéző magánügyek intézésére
is, külön telefonvonalon 24 órás elérhetőséggel + 3 személyre szabott egyéb nem várt jogi
probléma megoldása a felsoroltak közül,.

A családi csomag:
- Kedvezményes ár: 3.375.-/hó.- 40.500.-/év,
- Eredeti ár: 5.625.-/hó - 67.500.-/év.
- Tartalmaz: 3 fős család tagjai számára bronz alap-csomag, telefonon történő jogi tanácsadás
+ 1 egyéb nem várt jogi probléma megoldása a felsoroltak közül,.

A 6 vállalkozói / céges csomag:
Bronz csomag Plusz:
- Kedvezményes ár: 5.875.-/hó - 70.500.-/év,
- Eredeti ár: 9.792:-/hó - 117.504.-/év.
- Tartalmaz: havi jogi-, adótanácsadás, évi 2db hivatalos beadvány (Nav, Oep, Antsz,
Okmányiroda, keresetlevél, ingatlant nem érintő szerződés, stb), évi 1x képviselet (hivatal,
rendőrség, bíróság, gyámhatóság), havi 1x adóoptimalizálási tanácsadás, állandó készenlét,
egyszeri telefonos 0-24 órás telefonon történő jogi tanácsadás.
Ezüst csomag Plusz:
- Kedvezményes ár: 9.375.-/hó - 112.500.-/év,
- Eredeti ár: 15.625.-/hó - 187.500.-/év.
- Tartalmaz: teljes körű könyvelés, adóbevallás és bérügyintézés havi 10 darab bizonylat és/vagy évi 5 M.- Ft. nettó árbevételig, jogi-, adóoptimalizáló tanácsadás-konzultáció igény szerint, évi 2db hivatalos beadvány (NAV, OEP, Ántsz, Okmányiroda, Földhivatal, keresetlevél stb.), évi 2X képviselet (hivatal, rendőrség, bíróság, első-, másodfok), havi hírlevél, 24 órás telefonon történő jogi tanácsadás szolgáltatás.

Arany csomag Plusz:
- Kedvezményes ár: 15.625.-/hó - 187.500.-/év,
- Eredeti ár: 26.042.-/hó - 312.504.-/év.
- Tartalmaz: Ezüst csomag Plusz szolgáltatásai havi 20 darab bizonylatig és / vagy évi 10
M.Ft nettó árbevételig, évi 4X képviselet(első-, másodfok), havi Hírlevél, telefonon történő
jogi tanácsadás.
Platina csomag Plusz:
- Kedvezményes ár: 25.625.-/hó - 307.500.-/év,
- Eredeti ár: 42.708.-/hó - 512.496.-/év.
- Tartalmaz: Arany csomag Plusz szolgáltatásai havi 40 darab bizonylatig és / vagy évi 20
M.Ft nettó árbevételig, évi 8X képviselet(első-, másodfok), havi Hírlevél, telefonon történő
jogi tanácsadás.
Gyémánt csomag Plusz:
- Kedvezményes ár: 43.750.-./hó - 525.000.-/év,
- Eredeti ár: 72.917.-/hó - 875.004.-/év.
- Tartalmaz: Platina csomag Plusz szolgáltatásai korlátlan darabszámú bizonylattal és felső
határ nélküli árbevétellel, + 2 személyre szabott egyéb nem várt jogi probléma megoldása
a felsoroltak közül, szolgáltatás havonta változtathatóan, a más által beadott bevallások
utóellenőrzése az elévülési időn belül, Hírlevél, telefonon történő jogi tanácsadás szolg.
Privát csomag Plusz:
- Kedvezményes ár: 87.500.-/hó - 1.050.000.-/év,
- Eredeti ár: 145.834.-/hó - 1.750.008.-/év.
- Tartalmaz: Gyémánt csomag Plusz szolgáltatásai + 6 személyre szabott egyéb nem várt jogi
probléma megoldása a felsoroltak közül, szolgáltatás, évi 1X könyvvizsgálat, egy választott
minőségirányítási rendszer bevezetési feltételeinek kialakítása.

A betegjogi csomag:
- Kedvezményes ár: 8.125.-/hó - 97.500.-/év,
- Eredeti ár: 13.542.-/hó - 162.504.-/év.
- Tartalmaz: a nyugodt járó- és fekvőbeteg ellátás érdekében 24 órás telefonos telefonon
történő jogi tanácsadás. szolgáltatás, teljes körű személyes jogi képviselet orvosi, vagy
szakdolgozói részről vélt betegjogi sérelem esetén. Jogi védelem a lehető legmagasabb szintű
egészségügyi ellátás, az emberi méltóság és a kapcsolattatás jogának biztosítására. Segítség a
gyógyintézet elhagyása, a megfelelő orvosi tájékoztatás megkapása, a valódi önrendelkezés,
az ellátás visszautasítása, az egészségügyi dokumentáció megismerése és az orvosi titoktartás
joga érvényesítéséhez, jogsérelem esetén az okozott kár megtérítésében jogi képviselet
nyújtása.

A csomagokba extraként rendelhető, személyre szabott, jogi-könyvelés szolgáltatás
lehetőségek:
- Munkajog (munkaszerződések, kinevezések, besorolások, munkaköri leírások, utasítások,
munkáltatói intézkedések kialakítása, már meglévők átnézése, javaslattétel, tanácsadás).
- Mediációs tevékenység ellenérdekű felek között családjogi, öröklési, munkajogi, betegjogi,
orvosjogi és egyéb vitás helyzetekben, egyezség létrehozásának megkísérlése (3X mediációs
megbeszélés, a harmadikon egyezségkötés megkísérlése)
- Praxisjoggal kapcsolatos ügyek intézése (átruházási szerződés és előszerződés elkészítése,
önkormányzati hozzájárulás kérése, tulajdonjog bejegyzése, működtetési engedély kérése,
adó- és illeték ügyintézés)
- Preventív készenlét várható jogügyletek, jogi jelentőséggel bíró élethelyzetek előtt (24 órás
korlátlan számú esetben érvényes telefonos segítségnyújtás, szükség szerint rövid határidőn
belül személyes megjelenés)
- Fogyasztói szerződések készítése, jogvédelme (ingó adásvétele, bérlete, lízingje)
- Követelés-érvényesítés, behajtás (nemzetközi is)
- Büntető- és szabálysértési ügyek (elkövetői, vagy sértetti jogvédelem)
- Közlekedési vétségek, balesetek (jogosítvány, forgalmi engedély védelme)
- Kártérítési jog, személyiségi jogok védelme (elmaradt haszon, költségek, járandóság)
- Szociális és társadalombiztosítási szolgáltatások jogvédelme
- Fogyasztói jogvédelem (képviselet fogyasztóvédelmi eljárásban)
- Szerzői jog (védjegyek bejelentése, szabadalmi oltalom megszerzése, licencia szerződések)
- Szellemi alkotások joga
- Sajtójog, jóhírnév-védelem
- Adójog (bevallások és mérlegek elévülési időn belüli áttekintése, önellenőrzés,
adóeljárásban és vagyonosodási vizsgálatban jogi képviselet, adóoptimalizálási tanácsadás,
adófolyószámla-kivonat figyelése, inkasszó elleni védelem, adószám-felfüggesztési
eljárásban képviselet)
- Ingatlan jogvédelem (tulajdonjog meglétének rendszeres ellenőrzése, ingatlan adásvételi
tanácsadás adó- és illetékvonzatra is kiterjedően Uniós és Unión kívüli vevő részére is)
- Társasági jog (optimális vállalkozási formák létrehozása, átalakítása, teljes körű
ügyintézéssel, tanácsadással, cégeladásban közreműködés).
- Offshore-szolgáltatás közvetítése
- Külföldi székhelyű vállalat alapítása és fenntartása
- Peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet, választott bíróság előtti képviselet.
- Örökléssel kapcsolatos jogvédelem (végrendelet készítése, végrendelet érvénytelenítési
perben jogi képviselet, egyezség a törvényes öröklésben, köteles rész kiadási eljárások)
- Családjog (házasság felbontása, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermektartásdíj iránti
peres eljárásban történő jogi képviselet, házassági vagyonjogi szerződések készítése,
ellenjegyzése, családi jogállás rendezése iránti perekben történő jogi képviselet gyámhivatal
előtt).
- Idegenrendészeti jog (vízum, tartózkodási engedély, letelepedési engedély, munkavállalási
engedély, állampolgárság ügyek intézése).

Fenti csomag díjak minimum egy éves egyesületi tagság vállalását feltételezik.

Az ajánlat feltételei

A kupon kinyomtatható 2013. december 31-ig,, beváltható 2013. december 31-ig!

A KUPON BEVÁLTÓHELY NEVE, CÍME, MÓDJA:
Első Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület
1082 Budapest, Kisfaludy utca 40.
Tel./Fax: 06 1 2362270 Mobil: 06 70 623 1091
E-mail: sulepeter@hotmail.com

- a honlapon történő regisztrációval, e-mailen, személyesen.

Időpont egyeztetés szükséges: igen

Weboldal: www.emejoe.hu

A Megrendelő magára nézőnek elfogadja és a megrendelés részének tekinti a honlapon elérhető Adatkezelési Szabályzatban és az Általános Felhasználási és Vásárlási Feltételekben foglaltakat.

Szolgáltató
Magyar Egészségügyi Jogvédő és Önsegélyező Egyesület
Weboldal
Telefon
Szolgáltatás helye
1082 Budapest, Kisfaludy utca 40.
Add meg e-mail címedet is és visszajelzést küldünk Neked, ha megismételjük az akciót vagy más, hasonló ajánlatunk van!Rendezés:
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
>>
vissza az előző oldalra vissza a főoldalra az oldal tetejére